Blog

Wegafzetting Heemsermarsweg

Onlangs is deze brief verspreidt onder de bewoners van De Cirkel II in onze wijk. Hierbij de brief op onze pagina voor alle bewoners van de wijk.

Tijdelijke ontsluitingsroute Woongebied De Cirkel II in Marslanden.
Woongebied De Cirkel II in de wijk Marslanden is vanaf begin februari bereikbaar via een tijdelijke route over de dam bij de watergang naar de Van Coeverdenstraat. De huidige route via de Heemsermarsweg vervalt. Er wordt een nieuwe weg aangelegd richting De Cirkel II. Deze weg is naar verwachting in de zomer klaar.

Op dit moment is het woongebied De Cirkel II (Lavendel, Dille, Kervel en Tijm) nog bereikbaar via de Heemsermarsweg. Deze weg loopt dwars over de toekomstig woningbouwkavels in woongebied Ydenhoogte. Het woongebied Ydenhoogte wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Daarom vervalt de Heemsermarsweg als ontsluitingsweg voor De Cirkel II. Begin februari wordt de Heemsermarsweg afgesloten voor al het bewonersverkeer. Vanaf dan is De Cirkel II bereikbaar via een tijdelijke route over de dam bij de watergang naar de Van Coeverdenstraat.

In het kaartje hieronder zie je de verkeersroute van en naar woongebied de Cirkel II. Een nieuwe weg richting De Cirkel II en Ydenhoogte

De route over de dam is een tijdelijke oplossing. Er wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de woongebieden De Cirkel II en Ydenhoogte die aansluit op de Eugenboersdijk. Deze nieuwe weg is naar verwachting in de zomer klaar. Wanneer de nieuwe weg klaar is, vervalt de tijdelijke route over de dam. Er wordt dan op de plaats van de dam een autobrug aangelegd. Dit is dan de definitieve ontsluiting. Vanaf De Cirkel II kun je dan in twee richtingen rijden; in oostelijke richting naar de Eugenboersdijk en in westelijke richting naar de Van Coeverdenstraat.

Een andere mogelijkheid is niet verkeersveilig

Bewoners hebben gevraagd of het mogelijk is om een tijdelijke route aan te leggen vanaf de Van Coeverdenstraat naar de Havermarsweg. Deze route kruist de belangrijke fietsroute op de Plaggemarsweg. Daarom is dit geen veilige route. Ook wordt hier later dit jaar een fietsbrug aangelegd.

In de Molckenbourstraat worden extra maatregelen getroffen om deze straat minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Door deze maatregelen wordt verwacht dat de weggebruikers de aangegeven route gaan gebruiken.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Voor de hulpdiensten zijn er altijd mogelijkheden om in de Cirkel II te komen. Is de tijdelijke dam niet bereikbaar? Dan kunnen de hulpdiensten in noodgevallen gebruik maken van de fietsverbinding bij de Schoutenhof.

Hondenuitlaatstrook Poll

Enige tijd geleden hebben we op onze site een poll geplaatst met als thema:  honden uitlaatplekken in de wijk. Dank voor jullie reactie op de stelling “zijn er genoeg honden uitlaatplekken in de wijk?”

De helft van alle stemmen gaf het hier mee eens te zijn, omdat poep toch opgeruimd wordt door hondenbezitters. Een kleine 40% vind dat er meer plekken bij moeten en ruim 10% is in zijn geheel tevreden.


De meerderheid, zo blijkt, is dus tevreden met de huidige situatie!
Dank voor het invullen en hou onze site in de gaten voor een nieuwe poll!

Oud papier

Heeft u oud papier en karton over? Stichting OPA Marslanden (Oud Papier Actie) haalt dit elke 2e maandag van de maand gratis bij u op. U hoeft het alleen langs de straatkant te zetten. Dit bericht kunt u ook teruglezen op onze Facebookpagina.

Andere inzamelkalenders kunt u hier bekijken: https://inzamelkalender.rova.nl/

Verkeersveiligheid Poll

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in onze kinderrijke wijk én 1 van de speerpunten waar Plaatselijk Belang Marslanden zich voor inzet. Zo is de handhaving van de toegestane maximumsnelheid van 30 km in de wijk, een belangrijk onderwerp waar we, samen met de bewoners voortdurend, aandacht voor vragen op diverse manieren.
Het doel is bewustzijn creëren van rijgedrag.


U heeft ze vast wel gezien, de spandoeken aan de straatkant op diverse punten in de wijk. Totaal zijn er 4 spandoeken verspreid in de wijk opgehangen, deze worden om de zoveel tijd gewisseld van plek. Enkele buurtbewoners hebben op eigen initiatief, de “30 km” stickers, beplakt op de afvalcontainers.

Doet u ook mee met de stickeractie? Dan kunt u deze bestellen via Veilig Verkeer Nederland
https://vvn.nl/actie/stickeractie


Om nu goed te achterhalen, wat het rijgedrag in de wijk is, hebben we een tijdje geleden poll geplaatst op deze site. De poll, met de stelling “Rijdt u wel eens te hard in onze kinderrijke wijk de Marslanden” heeft sinds januari 2023, 119 stemmen opgeleverd, waarvoor dank!
Het merendeel (73%) heeft aangegeven, zich altijd netjes aan de snelheid te houden. Een mooie score. Desondanks blijven we aandacht vragen voor dit belangrijke thema.

Er staat een nieuwe poll op de site, dit keer met de stelling:
“ Zijn er genoeg honden uitlaatplekken in de wijk? ”

Oranjefeest

Op afgelopen Koningsdag vond er een fantastisch Oranjefeest plaats. Sinds lange tijd, hebben enkele buurtbewoners, in samenwerking met sponsoren, gemeente en Plaatselijk Belang, een Oranjefeest georganiseer in het Boesemeerpark. Het was een geslaagde dag met prima weer, een mooie opkomst, zonder noemenswaardige calamiteiten.

Wegens dit succes gaat de Oranjefeest commissie, ook volgend jaar weer, met betrokken partijen een mooie dag organiseren. Wanneer dit plaats zal vinden, wordt nog bekend gemaakt.
We hopen dat u er ook bij bent!

Cityrun

In mei vond ook dit jaar de jaarlijkse Cityrun plaats. Deze jaarlijkse hardloopwedstrijd, die ook door een gedeelte van de Marslanden loopt, was wederom een enorm succes, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Door de enorme belangstelling waren alle inschrijvingen vol. De lopers hadden de keuze uit diverse afstanden van 5 km en 10 km. Voor de kinderen was er een speciale Kidsrun. Door het mooie weer, trok het evenement veel belangstelling. Omwonenden uit de cirkel, stonden langs de kant van de weg, om de te supporten en hebben daarmee bijgedragen aan een goede sfeer. Dank daarvoor!