Blog

Gratis AED Cursus, meld u nu aan!

Zoals iedereen wellicht weet is onze wijk voorzien van 5 AED’s. Deze 5 AED’s zorgen voor een goede dekking en daarmee een snelle reactiesnelheid bij een noodgeval. Echter, het ophangen van AED’s is één, maar personen die AED’s kunnen bedienen is een tweede belangrijk punt dat onze aandacht verdient. Daarom worden er i.s.m. Hart Veilig Hardenberg en RANOO begin volgend jaar een aantal cursussen gegeven: basis- en herhalingscursussen. Deelname aan deze cursus is gratis, want het wordt mogelijk gemaakt vanuit het AZC-omwonendenbudget. Voorwaarde voor deelname is dat u zich aanmeldt bij Hart Veilig Hardenberg, zodat u opgeroepen kunt worden wanneer er een beroep wordt gedaan op een AED in onze wijk.

De cursus is bedoelt voor alle inwoners van De Marslanden (dus ook niet PB-leden) en duurt 1 avond. Er zijn verschillende data gepland.

Basiscursussen (19:00 tot 22:00 uur) op onderstaande data:

 • Maandag 9 januari
 • Dinsdag 17 januari
 • Donderdag 26 januari
 • Woensdag 15 februari
 • Maandag 6 maart
 • Woensdag 22 maart

Herhalingscursussen (19:30 tot 21:30 uur) op onderstaande data:

 • Dinsdag 31 januari
 • Woensdag 1 februari
 • Maandag 6 februari
 • Dinsdag 14 februari
 • Maandag 20 februari
 • Dinsdag 14 maart
 • Maandag 27 maart

De cursussen worden gegeven in de kantine van Beach en Teach, Sportboulevard 1 te Hardenberg (tegenover het zwembad).

Heb je interesse klik dan op onderstaande link om je te registreren.

https://www.reanimatiehardenberg.nl/registreren.php

Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een cursistnummer.

Vervolgens stuurt u een mail naar: info@reanimatiehardenberg.nl met vermelding van:

 • Cursistnummer
 • Type cursus (Basis of herhaling)
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Gewenste datum en reservedatum.

Graag in de het E-mailonderwerp aangeven: “Cursus vanuit het omwonendenbudget”. U kunt zich ook aanmelden in de mail met meerdere personen tegelijk. Dan zal RANOO proberen u bij elkaar in te delen.

Geef je dus op want, vol=vol! Door uw deelname draagt u bij aan een HartVeilige wijk Marslanden.

Laatste nieuwsbrief

Beste leden,

De zomervakantie staat voor de deur en net op tijd worden we beloond met een aantal versoepelingen waardoor er weer meer mogelijk is om invulling aan onze vakantieplannen te geven.Wel moeten we voor bepaalde activiteiten getest worden en ons nog aan de anderhalve meter afstand houden, maar wie had 2 maand geleden gedacht dat het met zo’n vaart zou gaan? Ook wij van het PB Marslanden hebben in juni voor het eerst dit jaar niet via Teams hoeven te vergaderen, maar konden op anderhalve meter weer met elkaar vergaderen. Dat was een prettige ervaring.

Hierbij een uiteenzetting waar we het afgelopen halfjaar mee bezig zijn geweest.

Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix

Na jaren van overleg met de gemeente en betrokkenen over de verkeerssituatie rond de Matrix is het bestuur zeer blij met het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verkeersveilige inrichting rond de Matrix en hiervoor budget beschikbaar te stellen. De gemeente gaat voor de uitvoering hiervan met omwonenden, betrokkenen en het PB  in overleg om hier een goede en toekomstbestendige invulling aan te geven.

AED

Begin 2021 zijn de laatste AED’s in samenwerking met Hartveilig Hardenberg vervangen. Hierdoor kunnen wij weer 10 jaar vooruit met de huidige AED’s en dat geeft een veilig gevoel. Een mooi moment om samen met Hartveilig Hardenberg de groep gecertificeerde hulpverleners uit te breiden. Hiervoor willen wij wijkbewoners in de gelegenheid stellen een training/cursus voor het gebruik van een AED te volgen waarna zij zich als gecertificeerd hulpverlener kunnen laten registreren. Na de vakantie komen we hierop terug.

Jaarverslag 2020

Door alle beperkende maatregelen rond het Corona virus hebben wij geen jaarvergadering kunnen uitschrijven, maar wij hebben Linda van Braak en de heer van Braak bereid gevonden om de kascontrole over 2020 uit te voeren. Zij hebben de financiën akkoord bevonden. Geïnteresseerden in het jaarverslag 2020 kunnen deze opvragen bij wijkverenigingmarslanden@gmail.com