Wegafzetting Heemsermarsweg

Onlangs is deze brief verspreidt onder de bewoners van De Cirkel II in onze wijk. Hierbij de brief op onze pagina voor alle bewoners van de wijk.

Tijdelijke ontsluitingsroute Woongebied De Cirkel II in Marslanden.
Woongebied De Cirkel II in de wijk Marslanden is vanaf begin februari bereikbaar via een tijdelijke route over de dam bij de watergang naar de Van Coeverdenstraat. De huidige route via de Heemsermarsweg vervalt. Er wordt een nieuwe weg aangelegd richting De Cirkel II. Deze weg is naar verwachting in de zomer klaar.

Op dit moment is het woongebied De Cirkel II (Lavendel, Dille, Kervel en Tijm) nog bereikbaar via de Heemsermarsweg. Deze weg loopt dwars over de toekomstig woningbouwkavels in woongebied Ydenhoogte. Het woongebied Ydenhoogte wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Daarom vervalt de Heemsermarsweg als ontsluitingsweg voor De Cirkel II. Begin februari wordt de Heemsermarsweg afgesloten voor al het bewonersverkeer. Vanaf dan is De Cirkel II bereikbaar via een tijdelijke route over de dam bij de watergang naar de Van Coeverdenstraat.

In het kaartje hieronder zie je de verkeersroute van en naar woongebied de Cirkel II. Een nieuwe weg richting De Cirkel II en Ydenhoogte

De route over de dam is een tijdelijke oplossing. Er wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de woongebieden De Cirkel II en Ydenhoogte die aansluit op de Eugenboersdijk. Deze nieuwe weg is naar verwachting in de zomer klaar. Wanneer de nieuwe weg klaar is, vervalt de tijdelijke route over de dam. Er wordt dan op de plaats van de dam een autobrug aangelegd. Dit is dan de definitieve ontsluiting. Vanaf De Cirkel II kun je dan in twee richtingen rijden; in oostelijke richting naar de Eugenboersdijk en in westelijke richting naar de Van Coeverdenstraat.

Een andere mogelijkheid is niet verkeersveilig

Bewoners hebben gevraagd of het mogelijk is om een tijdelijke route aan te leggen vanaf de Van Coeverdenstraat naar de Havermarsweg. Deze route kruist de belangrijke fietsroute op de Plaggemarsweg. Daarom is dit geen veilige route. Ook wordt hier later dit jaar een fietsbrug aangelegd.

In de Molckenbourstraat worden extra maatregelen getroffen om deze straat minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Door deze maatregelen wordt verwacht dat de weggebruikers de aangegeven route gaan gebruiken.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Voor de hulpdiensten zijn er altijd mogelijkheden om in de Cirkel II te komen. Is de tijdelijke dam niet bereikbaar? Dan kunnen de hulpdiensten in noodgevallen gebruik maken van de fietsverbinding bij de Schoutenhof.