Het college van B&W bracht op 30 januari een bezoek aan de wijk Marslanden

Vrijdagochtend 31 januari heeft het college van B&W van de gemeente Hardenbergeen bezoek gebracht aan de wijk Marslanden.

Het bijna geheel vernieuwde bestuur van Plaatselijk Belang Marslanden had een gevarieerd programma samengesteld. In het kader van duurzaamheid werden de verschillende onderdelen per fiets aangedaan.

Tegen de klok van 9.00 uur werd het goed vertegenwoordigde college met een kop koffie in het Boomstamrestaurant ontvangen. Na een kort welkomstwoord van PB-lid Henri Wachtmeester en een voorstelronde volgde een ‘tour’ door de wijk. Na het bezoek aan Kindcentrum De Kameleon werd de weg, via het Tiny Forest, vervolgd naar de Matrix. Namens alle gebruikers van dit markante gebouw werd door Herald Schepers een presentatie verzorgd, waarna PB en B&W door leerlingen werden bijgepraat over de digitale leermethoden Snappet en Gynzy.

Andere leerlingen vertelden over de sociaal-emotionele programma’s die op obs De Kern en cbs de MarsWeijde worden gebruikt.

Verkeer Molckenbourstraat

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Molckenbourstraat. Daar werd door Wendy Bleker, namens de verkeerswerkgroep van deze straat, uitleg gegeven over hun activiteiten. Ze wist te melden dat er gemiddeld 670 auto’s per dag door de Molckenbourstraat rijden, waarvan 15 procent te hard. Op meerdere mooie manieren wordt hier door politie, ouders en kinderen aandacht voor gevraagd, wat al tot mooie resultaten heeft geleid.

De Schout

Een bezoek aan wijksteunpunt de Schout mocht uiteraard ook niet ontbreken. Wat een prachtige initiatieven worden hier geïnitieerd, zoals Samen Eten en de wijksoos. Oudere inwoners van Marslanden weten de weg hiernaartoe steeds beter te vinden en maken hier meer en meer gebruik van. Daarna werd een gasloos bouwproject bezocht waar de verschillende participanten een toelichting op gaven.

Laatste stop

Als laatste stop werd de locatie voor de nieuwe school in de wijk aangedaan, waarna er (strategisch gepland!) om 12.05 via de Matrix terug naar het Boomstamrestaurant werd gefietst. Aldaar nam wethouder Jan ten Kate het woord en werd PB Marslanden gecomplimenteerd met de enerverende en afwisselende ochtend die zij met zorg hadden samengesteld en wenste het nieuwe bestuur succes met alle activiteiten.