Laatste nieuwsbrief

Beste leden,

De zomervakantie staat voor de deur en net op tijd worden we beloond met een aantal versoepelingen waardoor er weer meer mogelijk is om invulling aan onze vakantieplannen te geven.Wel moeten we voor bepaalde activiteiten getest worden en ons nog aan de anderhalve meter afstand houden, maar wie had 2 maand geleden gedacht dat het met zo’n vaart zou gaan? Ook wij van het PB Marslanden hebben in juni voor het eerst dit jaar niet via Teams hoeven te vergaderen, maar konden op anderhalve meter weer met elkaar vergaderen. Dat was een prettige ervaring.

Hierbij een uiteenzetting waar we het afgelopen halfjaar mee bezig zijn geweest.

Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix

Na jaren van overleg met de gemeente en betrokkenen over de verkeerssituatie rond de Matrix is het bestuur zeer blij met het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verkeersveilige inrichting rond de Matrix en hiervoor budget beschikbaar te stellen. De gemeente gaat voor de uitvoering hiervan met omwonenden, betrokkenen en het PB  in overleg om hier een goede en toekomstbestendige invulling aan te geven.

AED

Begin 2021 zijn de laatste AED’s in samenwerking met Hartveilig Hardenberg vervangen. Hierdoor kunnen wij weer 10 jaar vooruit met de huidige AED’s en dat geeft een veilig gevoel. Een mooi moment om samen met Hartveilig Hardenberg de groep gecertificeerde hulpverleners uit te breiden. Hiervoor willen wij wijkbewoners in de gelegenheid stellen een training/cursus voor het gebruik van een AED te volgen waarna zij zich als gecertificeerd hulpverlener kunnen laten registreren. Na de vakantie komen we hierop terug.

Jaarverslag 2020

Door alle beperkende maatregelen rond het Corona virus hebben wij geen jaarvergadering kunnen uitschrijven, maar wij hebben Linda van Braak en de heer van Braak bereid gevonden om de kascontrole over 2020 uit te voeren. Zij hebben de financiën akkoord bevonden. Geïnteresseerden in het jaarverslag 2020 kunnen deze opvragen bij wijkverenigingmarslanden@gmail.com